Paddington_basin_architecture_photography_4K_HD_1366x768
013Recurso 5

ไทยพร้อมรับ “เที่ยวล้างแค้น” การบิน-โรงแรม-อาหาร-อสังหาริมทรัพย์ คึกคัก

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการคัดเลือ... ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Educatio... การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชกา...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การใช้จ่ายเงินและการส่งเงิน ชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้... วันที่ 12 มกราคม 2566 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้... วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น.

นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวชื่นชมพร้อม... วันนี้ (4 ม.ค. 66) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) แสดงค... การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิ...

การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์แ... พร้อมเปิดรับข้อมูล “สารวัตรซัว” ไม่หวั่นคอนเน็กชั่นบิ๊กตร. สช.จ.ยะลา ร่วมพิธีมอบ Smart Devices ให้กับโรงเรียนพัฒนาอ... ชื่นชมนักเรียนเอกชน คว้ารางวัล Gold ...

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงาน ก.ค.ศ. (16 กุมภาพันธ์ 2566) นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เ... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลา... การประชุมพบปะแลกเปลี่ยนด้านบริหารงานบุคคลเพื่อความร่วมมือด้า... ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ.ระเบียบขรก.ครูและบุคลากรทางก...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เผยแพร่แผนกา... ด้วยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินกา... การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำ... รองเลขาธิการ กช.เยี่ยมชมกิจกรรมพร้อมมอบกำลังใจคณะทำง... (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดลักษณะและเนื้อที่ที่ดิน ที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. เปิดงาน "คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.นครศรีธรรมราช" ชวนเยาวชนเปิดประสบการณ์แสนสนุกกับ...

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลาก...
  • ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวถึง การแข่งข...
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมา...
  • ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบันวิจัยแสงซินโครต...
  • 2561 ข้อ 3 กำหนดให้สถานศึกษา แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการปร...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเทียบตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร... หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคำถามที่พบบ่อยช่องทางการร้องเรียนแผนผังเว็บไซต์ติดต่อ สช. วันที่ 12 มกราคม 2566 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีม... วันที่ 11 มกราคม 2566 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานงาน... ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวถึง การแข่งข...

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบงานทะเบียน สำหรับโรงเรียนเอกชนให้รองรับการศึกษาระดับปฐม... ประกาศผู้ชนะราคาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ ประจำปีงบ... เรื่อง เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงาน... สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศ ประจ...

ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ “โรงเรียนพี่โร... จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding การพัฒนาความคิดสร้างสรรค... อว.เผย 34 มหาวิทยาลัยส่งผลสอบการซื้อตีพิมพ์ผลงาน เบื้องต้นพบเข้าข่ายต้องสงสัยในการผิดจรรยา... เปิดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.มิตรภาพลาว-ไทย” ที่นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว คึกคัก นั...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบคลาว์ด และพื้นที่จัดเก็บไฟล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin... วันที่ 12 มกราคม 2566 นายวาฟิก เปาะเตะเตะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบของ... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายกา... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบงานทะเบียน สำหร... ประกาศผู้ชนะราคาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนนอกร... หารือสถานเอกอัครราชทูตอิหร่าน ประจำประเทศไทย เพื่อยกระดับความร่วมมือทางว...

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันเทคโนโลยี... กรอบความพฤติและจริยธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการ... การอบรมเกี่ยวกับกฎหมายวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา... การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบีย... การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ.

ไม่เคยเล่น PG SLOT มาก่อน ทดลองเล่นสล็อต ก่อนได้ไหม?

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อกำหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วย... การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมา... พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริ... การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อ... ประชุมชี้แจงการจัดทำและจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการ... (ภาพข่าว) การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้า...

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2566) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบั... ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานในพิธีเปิดงานมอบโล่เชิดชูเกียรติ “คนดี ศรีราช... ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบันวิจัยแสงซินโครต... กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ...

เอ็มบัปเป้ มั่นใจ เปแอสเช พลิกโค่น บาเยิร์น เข้ารอบ 8 ทีม ชปล. ดอร์ทมุนด์ สวนทีเดียว"อเดเยมี่"ฮีโร่เฮยกแรก 16 ทีมชปล. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบร... ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้...

"เปิดระบบ E-SAR" การเตรียมพร้อมข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง... บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้จัดอบรม Samsung Innovation Campus - Data Science 2023 ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการศ... สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ Coding for All - ฉลาดคิดพิชิตยุ... การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติแ... ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงา... เจ้าภาพลำพูนจัดยิ่งใหญ่ งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 9 วัฒนธรร...

แนวทางการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ภาค ค) ในสภาวการณ์แพร่ะบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโ... การประชุมจัดทำคู่มือระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรี... ประมวลภาพ วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2566 ภาคตะวันออก จังห...

การประชุมฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูแล... การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้... การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของตำแหน่งบุคลากรทา...

การประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงาน... การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใ... การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการคร... การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการค...

สช.จ.ยะลา ร่วมเป็นเกียรติในงาน “รักนี้ให้หนู สู...

การประชุมเชิงปฏิบัติการฝ่ายเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน นักวิชาการพัสดุปฏิบ... คอนเฟิร์มทีมชาติไทยบุกยุโรปดวลจอร์เจีย,เอสโตเนียฟีฟ่าเดย์ต.ค. การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) หลักเกณฑ...

นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป... กลุ่มงานทะเบียนจัดประชุมชี้แจงการจัดทำและจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการ... ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 กำหนดให้สถานศึกษา แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการปร...

(ประมวลภาพ) การอบรมเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการอย... ครึกครื้น ขนทัพผู้ประกอบการ U2T for BCG บุก มรภ.ศรีสะเกษ กับโครงการ ส่งเสริมการตลาดเพื่อปร... เว็บพนันauto เปิดงาน Open House มรภ.สุรินทร์ พร้อมเสวนา “อนาคตการศึกษาไทยกับการพลิกโฉ... ระบบสารสนเทศเรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.

มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ในช่วงเปลี่ยนผ่าน... ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำ... โอนจัดสรรครั้งที่ 6 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนเอกชนในส่วนภู... กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเล... ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเ... ช่วงเช้าวันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2566) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป...

ว7/2566 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ร... (ประมวลภาพ) การอบรมเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโรงเรียนเอกชนจังหวัดช... ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแสดงความ... เรื่อง รับสมัครบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานสูง เข้ารับราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา... การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงิ... การประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาสภาพชีวิตผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวี... การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งข... การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำป... การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประม... แนวทางการดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.

ผนึก กรมการขนส่งทางราง และ สทร. หนุนการผลิตชิ้นส่วนเพื่อใช้ทดแทน ยกระดับอุตสาหกรรมระ... “เอนก” โต้ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ชี้ทุนจีนไม่ได้ฮุบมหาวิทยาลัย แต่กฎหมายระบุว่าสามารถเป็นผู้บริ... การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และ... การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐ...

ข้อดีอีกประการของทางเข้า สล็อตเว็บตรง คือ Krabiedu.net

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต... การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ... ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้ารา... วันที่ 12 มกราคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งขอ... (ภาพข่าว) การอบรม “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและทัก... รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการที่งานพัสดุ ฝ่ายกา...

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลาก... การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลัก... การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ...

"โคลเวอร์ โซลูชั่น"จับมือ"โอเวอร์ไทม์"จัดงานPUBG MOBILE GOLDBREAD CHAMPION 2022เฟ้นหาหาสุดยอดทีมMOBILE

ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูฯ... การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลาก... ลงพื้นที่เก็บข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทาง... การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา กา... การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเล...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

×
¿Tienes una duda?
× ¿Cómo puedo ayudarte?